Články

Více než 30 let po Sametové revoluci jsou v České republice stále lidé, kteří se dosud nedočkali vrácení majetku odebraného státem během totalitního režimu. V posledních letech přitom sílí tendence restituce jednou provždy ukončit. Pokud tedy máte jakékoli restituční nároky, měli byste je řešit co nejdříve.

Tzv. druhá restituční tečka byla v roce 2018 zrušena Ústavním soudem. Restituenti mohou tedy i nadále žádat o své majetky, ale tato možnost nebude trvat napořád. Ti, kteří chtějí uplatnit své nároky, by se měli proto o svůj majetek přihlásit v co nejkratší době, dokud to ještě podle zákona lze.

Od sametové revoluce už uplynulo více než 30 let a přesto nejsou všechny restituce vyřešené. Je to stále aktuální téma, neboť stovky restituentů se stále soudí, další čekají na finanční náhrady, někdo o ně dokonce ani ještě nepožádal. Jak dovést své oprávněné restituční nároky ke zdárnému konci?

Vladimír Cnota je podnikatel a sběratel umění. Stojí za restitučním portálem www.restituce.cz, jenž pomáhá restituentům v ČR již dvacet let. Podnikatelská činnost Vladimíra Cnoty se zaměřuje do okolí vodní nádrže Lipno v Jihočeském kraji, stal se také prezidentem česko-katarské obchodní komory. Vladimír Cnota si užívá život se svou ženou a dcerou,...

I když stát již odškodnil řadu těch, kterým v minulosti způsobil majetkovou újmu, v roce 2021 stále existuje v České republice zhruba 40 000 oprávněných osob, které nemají vypořádány své restituční nároky. Chceme apelovat na restituenty, aby své nároky řešili bezodkladně, dokud to naše právo umožňuje.