Jak jednoduše vyřešit své restituční nároky?

10.05.2021

Od sametové revoluce už uplynulo více než 30 let a přesto nejsou všechny restituce vyřešené. Je to stále aktuální téma, neboť stovky restituentů se stále soudí, další čekají na finanční náhrady, někdo o ně dokonce ani ještě nepožádal. Jak dovést své oprávněné restituční nároky ke zdárnému konci?

Něco z historie

Restituce zjednodušeně znamená navrácení majetku původním oprávněným vlastníkům či jejich dědicům. K odebrání majetku docházelo těsně po 2. světové válce a během totality, která trvala až do roku 1989. Řeč je o movitých a nemovitých věcech, a to konkrétně o zemědělské půdě a areálech, továrnách, komerčních a rezidenčních budovách, dobytku, cenných uměleckých dílech atd. Jak již bylo zmíněno, v roce 2021 existuje stále mnoho restituentů, kteří čekají na své vypořádání. Odhaduje se, že jich v ČR je přes 40.000.

Proč se obrátit na odborníky?

Kamenem úrazu je často fakt, že mnoho nároků bývá chybně oceněno. Jsou stanovené určité tabulkové ceny, na jejichž základě český stát vyplácí restituentům náhrady za nevydané pozemky. Podle tabulkových cen se ale jedná pouze o zlomek toho, na co mají restituenti nárok. Pozvete-li si na pomoc odborníky, provedou důkladnou revizi vašeho restitučního nároku a s ní související případné přecenění. "Běžně se nám podaří pro klienty získat desetinásobky původní hodnoty jejich nároků," říká Vladimír Cnota z webu Restituce.cz. Zkušení profesionálové vám nejen ušetří spoustu práce při jednání se státními pozemkovými úřady, ale vyřídí za vás získání půdy nebo nemovitosti zpět od státu i soudní cestou. Nechcete-li se restitucí vůbec zabývat, vykoupí váš nárok za hotové.

Nezbývá moc času

Jelikož už řada restituentů byla státem odškodněna, zůstává otázkou, kdy dojde k uzavření tohoto problému. Odborníci se shodují, že restituce budou kompletně vyřízeny do 3-5 let. Proto byste se svými restitučními nároky neměli otálet. Abyste si udělali představu o tom, na co máte nárok, stát vypracoval tabulkové ceny, podle nichž vyplácí restituentům finanční náhrady za majetkovou újmu. To jsou ovšem jen zlomky toho, co vám skutečně náleží. S přičiněním odborníků lze získat i několikanásobně vyšší hodnotu vypočtené ceny nároků. A to bez toho, aniž byste museli obíhat úřady a vyřizovali složitou administrativu.