PROČ VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Proč nám restituční nárok prodat ?

  • férové ceny - až 2 násobek objemu nároku. I přes návrh novel restitučního zákona, navrhující ukončit vydávání náhradních pozemků a přejít jen na výplatu finanční (tedy 1x objem nároku), držíme zatím pro větší nároky odkupní cenu na dvojnásobku.
  • peníze hned - u nás nečekáte léta na vypořádání (lhůta pro peněžní náhrady od Státního pozemkového úřadu je 3 roky)
  • stejná cena pro nárok z přídělů (u nároku za majetek z přídělů vyplatí SPU jen uhrazenou přídělovou cenu resp. 1,5% ceny pozemku)

Restituční nároky dál neprodáváme a nemáme zájem o takové nabídky ze strany zprostředkovatelů.


Proč vykupujeme restituční nároky?

Trh s půdou se příliš nehýbe a získat novou rozumně velkou výměru půdy k efektivnímu hospodaření je komplikované. Jednou z mála možností je nákup půdy od Státního pozemkového úřadu, ke kterému je však nutné vlastnit pozemkové restituční nároky. Restituční nároky jsou také nutné pro udržení dnes pronajatých pozemků, neboť při jejich prodeji má restituent přednost před současným nájemcem.

Proto vykupujeme pozemkové restituční nároky podle §11a restitučního zákona č. 229/1991Sb. v platném znění.

Pokud máte nevypořádané restituční nároky a chcete získat víc informací kontaktujte přímo majitele na telefonním čísle +420 720 127 791.