Pravidla ochrany soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Lipno Nature, s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 1816896, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212184 (dále jen "Správce"), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") je provozovatelem webových stránek www.restituce.cz a zpracovává vaše osobní údaje.

Které údaje zpracováváme:

 • jméno, příjmení;
 • datum narození;
 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu;
 • adresu nebo sídlo společnosti;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • rodné číslo, místo narození, občanství, pohlaví, údaje uvedené na dokladu totožnosti;
 • naši vzájemnou komunikaci;
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete;
 • vaše hodnocení našich služeb;
 • cookies - v případě cookies Správce shromažďuje na svých webových stránkách tzv. soubory cookies (podrobněji viz část Informace o cookies).


Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Situace, při kterých budeme s vašimi údaji pracovat:
 1. Objednáte si naše služby a stanete se tak našimi klienty.
 2. Udělíte nám souhlas k zasílání marketingových a reklamních sdělení (např. newsletter).
 3. Komunikujete s námi formou elektronické pošty, písemně, telefonicky nebo online prostřednictvím chatu.
 4. Navštívíte naše webové stránky nebo naše profily na sociálních sítích.
 5. Kontaktujete nás přes kontaktní formulář na našem webu.

Na základě jakého oprávnění můžeme vaše údaje zpracovávat

Zpracování za účelem vytvoření nabídky služeb, uzavírání a plnění smluvních závazků. Osobní údaje získáme přímo od vás např. elektronickou poštou nebo skrze vyplnění kontaktního nebo objednávkového formuláře na našich webových stránkách. Právním základem zpracování je podle Nařízení článek 6, odst. 1., písmeno f) oprávněný zájem Správce.

Zpracování za účelem rozesílání obchodních sdělení (nabídek, newsletterů apod.) na subjekty údajů, které nejsou klienty společnost Lipno nature. Právním základem zpracování je podle Nařízení článek 6, odst. 1., písmeno a) souhlas subjektu údajů.

V případě cookies (blíže část Informace o cookies) můžeme bez vašeho souhlasu pracovat pouze s tzv. nezbytnými cookies, tyto zpracováváme rovněž na základě oprávněného zájmu. Analytické a reklamní cookies můžeme zpracovávat pouze na základě vašeho souhlasu, který nám dáte prostřednictvím kliknutí na příslušné pole v cookie liště v patičce stránky.


Jak dlouho budeme vaše údaje zpracovávat

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro naplnění stanoveného účelu a pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi.


Vaše údaje tedy budeme zpracovávat po dobu spolupráce nebo obchodního vztahu, a dále nejdéle 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší (neplatí pro soubory cookies). Dobu uložení informací ze souborů cookies naleznete v části Informace o cookies.


Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle nařízení GDPR máte následující práva:
 1. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 2. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit případně požadovat omezení jejich zpracování.
 3. Požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů.
 4. Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 5. Žádat přenesení osobních údajů k jinému správci.
 6. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 7. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět.
 8. V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. Právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.
Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na info@restituce.eu nebo písemně na adrese Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Pokud preferujete telefonickou komunikaci, jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 720 127 791.

Informace o cookies

Webové stránky www.restituce.cz používají tzv. soubory cookies.


Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookies, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas. Ten nám můžete udělit zaškrtnutím příslušného políčka na cookie liště, která se vám objeví při návštěvě naší webové stránky.


Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit webové stránky, zobrazit vám určitý obsah nebo nám pomáhá s analýzou, kdo přišel na stránky, jestli se pravidelně vrací aj.

Cookie si představte jako malé množství dat, které právě prohlížená webová stránka pošle do vašeho počítače. Tam, nebo i v chytrém telefonu či tabletu, se soubor dat uloží. Při příští návštěvě stejné webové stránky pak váš počítač odešle našemu serveru nové údaje o vašem brouzdání po stránce. Pomocí cookie webová stránka pozná, jestli jste na ní už někdy byli a jaké části webu si prohlížíte.

Proč používáme cookies?

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti našich webových stránek. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.


Jaké typy cookies používáme?

Nezbytné (nutné) soubory cookies - ty jsou nutné k tomu, aby se vám webová stránka dobře a bezpečně zobrazila. Tyto nelze odmítnout, ani vypnout, jinak by mohlo dojít k neúplnému nebo problematickému zobrazení některých stránek.

Funkční cookies - se používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).

Analytické soubory cookies - ty nám pomáhají analyzovat, jak naše webové stránky z uživatelského hlediska fungují. Díky těmto souborům vidíme, jak se na našich stránkách orientujete, jak celkově fungují a můžeme je tak pro vás neustále vylepšovat.

Reklamní soubory cookies - kdykoli kliknete na naši reklamu při brouzdání na internetu nebo v rámci sociálních sítí a dostanete se na naše webové stránky (nebo navštívíte naše profily na sociálních sítích), používáme reklamní cookies, abychom dokázali měřit úspěšnost našich reklamních aktivit a také dokázali reklamu přizpůsobit vašim potřebám a preferencím.

Cookies nezbytné pro funkční a bezpečný přístup na web uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro přenos a zobrazení obsahu.

Analytické a reklamní cookies zpracováváme jen, pokud nám k tomu dáte souhlas prostřednictvím cookie lišty - ohledně doby zpracování se, prosím, podívejte níže do tabulky.

Pokud už si nepřejete, abychom pracovali s vašimi soubory cookies v plném rozsahu, změňte vaše nastavení nebo váš souhlas odeberte.


Jak spravovat nebo zakázat soubory cookie ve webovém prohlížeči?

Další možná cesta, jak zpracování analytických a reklamních cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Také můžete web prohlížet v anonymním režimu.

Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Pamatujte, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, osobní počítač, laptop) zvlášť.


Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Google Ads, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68 685, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • službou Facebook od společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Ireland

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:


Jak dlouho budeme vaše údaje zpracovávat

Nezbytné cookies jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Souhlas s užitím analytických a reklamních cookies udělujete na dobu uvedenou u jednotlivých druhů cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět, stačí, když změníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na info@restituce.eu. Jednotlivé doby zpracování najdete v tabulce níže.

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím
   
Analytická   

Google Analytics

Tato cookies se používá k marketingovým účelům a zlepšení webu

26 měsíců + auto reset při nové aktivitě

Jde o cookies z našeho webu.
   
Reklamní   
   
Sklik   

Tato cookies se používá k retargetingu a sledování konverzí

Maximálně 540 dní

Jde o cookies Seznam.cz
   
Reklamní   
   
Facebook   

Tato cookies se používá k retargetingu a sledování konverzí

Maximálně 540 dní

Jde o cookies Facebook
   
Reklamní   
   
Google   

Tato cookies se používá k retargetingu a sledování konverzí

Maximálně 540 dní

Jde o cookies Google


Osobní údaje v rámci chatovací služby tawk.to

Osobní údaje, které s námi sdílíte v rámci chatovacího okna jsou maximálně chráněné a zpracovávané v souladu s GDPR. Podrobné informace o zpracování údajů v rámci tawk.to najdete na následujících odkazech:
https://www.tawk.to/legal/ 
https://www.tawk.to/data-protection/ 
https://www.tawk.to/data-protection/gdpr-2/ 


Tyto zásady o zpracování osobních údajů vstupují v platnost 1. ledna 2022.