RESTITUCE

Řešíme restituční nároky

Revize Vašich restitučních nároků

Většina nároků bývá chybně oceněna. Chcete vědět, na co máte nárok? Obraťte se na nás! Provedeme důkladnou revizi Vašeho restitučního nároku za Vás.

Naše další služby

S čím dalším Vám rádi pomůžeme

Přecenění Vašeho nároku

ZDARMA prověříme Vaši restituční pohledávku.

Pomoc se získáním půdy či nemovitosti od Státu

Vyřídíme vše za Vás. 

Právní služby

Zastoupíme Vás při jednání se Státními pozemkovými úřady

Výkup Vašeho nároku

Přijedeme za Vámi a nárok vykoupíme na místě za hotové.

Kontaktujte nás

Co je restituce

Zjednodušeně řečeno se jedná o navrácení majetku původním oprávněným osobám, chcete-li původním vlastníkům. Jedná se o majetky, které byly lidem odebrány těsně po druhé světové válce, stejně jako za trvání totality až do roku 1989. Restituce se týkají movitých i nemovitých věcí. Bavíme se o zabrané zemědělské půdě během kolektivizace, včetně zemědělských areálů, dobytku, továrnách, budovách komerčního a rezidenčního charakteru, ale i o cenných uměleckých dílech apod.

V roce 2022 jsou v ČR stále nevypořádání restituenti

Na základě údajů, které jsme nashromáždili během naší iniciativy za zrušení tzv. druhé restituční tečky u Ústavního soudu, jsme došli k číslu, které bylo přes 40.000 oprávněných osob. Uzavření kapitoly restitucí jednou přijít musí, stát ostatně již plně odškodnil řadu těch, kterým v minulosti způsobil majetkovou újmu. Otázkou zůstává, jak dlouho restituce u nás fakticky budou existovat. Domníváme se, že se bavíme o horizontu tří až pěti let. Z toho důvodu bychom rádi apelovali na restituenty, aby své nároky bezodkladně řešili, dokud to naše právo stále umožňuje.

V Restituce.cz profesionálně řešíme restituce již více než 20 let

Restituce oprávněných osob zastupujeme již od roku 2001 a za tuto dobu jsme vyřešili více než 1000 restitučních nároků. Pro naše klienty jsme získali několikanásobné navýšení původní hodnoty jejich nároků, jedná se minimálně o desetinásobné hodnoty vypočtené Státním pozemkovým úřadem (SPÚČR). Nabízíme bezplatné posouzení a lustraci restitučního nároku a následně navrhneme odpovídající postup vypořádání Vašeho restitučního nároku.

Nesrovnalosti ve Vašem restitučním nároku jsme jako investoři schopni právně zastoupit a vymáhat po státu správnou výši restitučního nároku.

Reference našich klientů

Pan Zdeněk:
"Měl jsem restituční nárok v hodnotě 100 000 Kč. Díky panu Cnotovi, který celou situaci důkladně prověřil, se podařilo můj nárok soudně navýšit na 1 200 000 Kč. A za to mu moc děkuji."

Pan Bohuslav:
"Nemám rád jednání se státními úředníky, a ani nemám čas prověřovat hromady dokumentů. Obrátil jsem se tedy se svým restitučním nárokem na pana Cnotu. Věnoval mi čas a můj nárok bezplatně posoudil. Zjistili jsme, že z původního nároku ve výši 49 000 Kč lze po důkladné revizi získat 4 000 000 Kč. Panu Cnotovi moc děkuji a jsem vděčný za jeho pomoc."

O nás

Vladimír Cnota

Majitel & Váš právní zástupce

Jste na správné adrese. Umíme Vaši pohledávku posoudit na místě (přijedeme za Vámi), nebo do 24 hodin od našeho telefonátu. 

Pohledávky nakupujeme vlastními prostředky s platbou ihned při podpisu smlouvy.