RESTITUCE

Řešíme restituční nároky

Revize Vašich restitučních nároků

Většina nároků bývá chybně oceněna. Chcete vědět, na co máte nárok? Obraťte se na nás! Provedeme důkladnou revizi Vašeho restitučního nároku za Vás.

Naše další služby

S čím dalším Vám rádi pomůžeme

Přecenění Vašeho nároku

ZDARMA prověříme Vaši restituční pohledávku.

Pomoc se získáním půdy či nemovitosti od Státu

Vyřídíme vše za Vás. 

Právní služby

Zastoupíme Vás při jednání se Státními pozemkovými úřady

Výkup Vašeho nároku

Přijedeme za Vámi a nárok vykoupíme na místě za hotové.

Kontaktujte nás

Restituce nekončí 

Ústavní soud zrušil restituční tečku

27. červen 2018 se stal přelomovým dnem - restituční tečka díky JUDr. Martinu Purkytovi, advokátovi, který zastupoval skupinu senátorů pod vedením PhDr. Tomáše Grulicha, byla zrušena.

Restituenti a jejich práva jsou opět Ústavním soudem potvrzena. Restituční portál pomoci restituentům www.restituce.cz v čele s Vladimírem Cnotou pokračují cestou vypořádání restitučních nároků. Stovky restituentů, které zastupuje Vladimír Cnota, mají opět nárok na vypořádání křivd, kdy je stát v minulosti připravil o majetek.

Pan Vladimír Cnota řekl po jednání před budovou Ústavního soudu médiím za portál www.restituce.cz  který pomáhá restituentům v uplatnění jejich práv:

"Dnešní den je přelomový, restituce nekončí! Nadále pracujeme na napravení křivd, které byli způsobeny nejen nám, ale i ostatním restituentům za doby totalitního režimu. Myslím si, že by měl konečně přijít někdo se selským rozumem, jelikož v dnešní době jsou pro restituenty vypsaná výběrová řízení, kde se restituenti musí mezi sebou utkat jak někde na kolbišti a předhazovat státu své restituční náhrady ve veřejných nabídkách, tedy srozumitelněji v aukcích, kde často aby uspěli na pozemku a pozemek získali musí restituenti svým restitučním nárokem přeplácet často i tržní cenu pozemku. Tím pádem dochází k tomu, že restituent za metr svého pozemku dostal například 1.40Kč/ m2 ve vypočítané náhradě pozemkového úřadu a v těchto v cenách vyhlásí sice pozemkový úřad veřejnou nabídku, ovšem když se na pozemku setká v této aukci třeba i 20 oprávněných osob, musí kolikrát za tento metr nabídnout třeba i 100Kč/ m2 v restituční náhradě, aby byl úspěšný a když už toto několikaleté martýriem podstoupí a je rád, že má opět nějakou půdu s hrůzou si po pár měsících uvědomí, že svůj restituční nárok vyplýtval na pozemek, který má tržní hodnotu v dnešní době třeba i 20 x menší než co utratil.

Tím se sice pozemkový úřad chová jako správný hospodář, ovšem na úkor restituenta, který je tímto způsobem aukcí Pozemkového úřadu opět poškozen. Chápal bych, že pokud se na pozemek přihlásí víc restituentů, bude se mezi nimi losovat a výherce získá pozemek za vyhlašovanou cenu a toto bych chápal, jako napravení křivdy. Ocenit jakýmkoliv tabulkovým způsobem odebraný pozemek a tím samým způsobem za stejnou tabulkovou cenu restituentovi zase pozemek vydat. Jelikož však na zabrání majetku a vydání majetku je aktuálně aplikován tento dvojí metr, chtělo by se nad tímto postupem zamyslet, jelikož toto jednání shledávám rovněž protiústavní.

Budu tedy závěrem doufat, že Pozemkový úřad dostane nové nástroje, jak restituenty spravedlivě vypořádat, aby v případě finančního vypořádání s restituentem bude zvolena taková cena, která odpovídá dnešním tržním cenám pozemku. Bohužel, jelikož tyto nástroje nejsou, mají zaměstnanci Pozemkového úřadu kolikrát svázané ruce a nemohou rozhodovat jinak, ale právě to oni musí komunikovat s restituenty, kteří si pak na těchto úřednících vybíjí zlost a rozčarování z nesprávného úředního postupu.

Proto bych chtěl ještě na závěr poděkovat zaměstnancům Pozemkového úřadu za jejich práci, jelikož právě na ně kolikrát padá toto břemeno komunikace s bohužel právem naštvaným restituentem na stát.

A na úplný závěr bych chtěl poděkovat a smeknout klobouk před prací advokátní kanceláře JUDr. Martina Purkyta, která zajistila všem asi 46 000 nevypořádaných oprávněných osob jejich ústavní právo. Myslím, že od těchto 46 000 restituentů by si advokátní kancelář JUDr. Martina Purkyta zasloužila dostat děkovný dopis."

O nás

Vladimír Cnota

Majitel & Váš právní zástupce

Jste na správné adrese. Umíme Vaši pohledávku posoudit na místě (přijedeme za Vámi), nebo do 24 hodin od našeho telefonátu. 

Pohledávky nakupujeme vlastními prostředky s platbou ihned při podpisu smlouvy.