Doba na uplatnění restitučních nároků se krátí

17.05.2021

Tzv. druhá restituční tečka byla v roce 2018 zrušena Ústavním soudem. Restituenti mohou tedy i nadále žádat o své majetky, ale tato možnost nebude trvat napořád. Ti, kteří chtějí uplatnit své nároky, by se měli proto o svůj majetek přihlásit v co nejkratší době, dokud to ještě podle zákona lze.

Restitucí v ČR rozumíme zjednodušeně navrácení majetku původním vlastníkům, který jim byl odebrán těsně po druhé světové válce a po dobu trvání totality až do roku 1989. Restituce se týkají movitých i nemovitých věcí. Jedná se o zabranou zemědělskou půdu včetně zemědělských areálů a dobytka, o továrny, budovy komerčního a rezidenčního charakteru, ale i o cenná umělecká díla apod. Pokud restituentům není možné v restitučním řízení dle zákona č. 229/1991 Sb. jejich původní pozemky vrátit, vznikají jim takzvané restituční nároky. Ty se mohou vypořádat převodem náhradního pozemku, peněžitou náhradou nebo zápočtem nároků na úhradu kupní ceny půdy.

V mnoha případech dostávají restituenti za jejich historický rodinný majetek kompenzace podle tabulkových cen vypočtených Státním pozemkovým úřadem v roce 1991. Extrémním příkladem jsou pozemky v Praze, jejichž tržní hodnota je mnohonásobně vyšší než finanční náhrada, která byla podle těchto předpisů přiznána. S tím však mnoho restituentů nesouhlasí a navracení majetku v restitucích často končí i mnohaletými soudními spory, přičemž řada z nich nebyla dosud definitivně uzavřena.

Jak dlouho se mohou restituenti o své nároky hlásit?

Vladimír Cnota z webu Restituce.cz se domnívá, že půjde o poměrně krátkou dobu v horizontu tří až pěti let. "Samozřejmě je to dočasná věc, restituce dřív nebo později skončí a tento čas se bohužel blíží i přes dodnes nevypořádané restituční nároky. Přitom počet restituentů, jejichž nároky stále ještě nejsou vypořádány, odhadujeme na 40 000. Uzavření kapitoly restitucí ale jednou přijít musí, stát už ostatně plně odškodnil řadu těch, kterým v minulosti způsobil majetkovou újmu."

Problematika restitucí je pro laika těžko uchopitelná, proto je velmi přínosné požádat o pomoc odborníka. Lidé mohou například kontaktovat Restituce.cz, kde jejich nároky bezplatně prověří. Klient je touto společností v celé kauze zastupován a nemusí se o nic starat. Získá řádné odškodnění, tzn. maximum ze svých restitučních nároků. Běžně se podaří dosáhnout až na desetinásobky původní hodnoty jejich nároků. Od roku 2001 už tato společnost pomohla různými formami asi tisícovce lidí.

Ani klienti ze zahraničí se o svůj majetek nemusí obávat. "Mezi naše klienty nepatří jen restituenti z České republiky, ale i ze zahraničí. Zde využíváme nejen služeb advokátů specializujících se na restituce, ale i mezinárodní advokátní kanceláře s působností po celém světě tak, aby měl restituent dostatečný komfort a nemusel cestovat neustále do České republiky," dodává Vladimír Cnota.

Pokud máte raději mluvené slovo, můžete si také poslechnout živá vysílání o restitucích, kde pan Cnota odpovídá na otázky týkající se problematiky restitucí, a to každou středu po 18 hodině na rádiu COLOR a každý čtvrtek po 13 hodině na rádiu HEY.

Zdroj: https://www.garaz.cz/clanek/doba-na-uplatneni-restitucnich-naroku-se-krati-21006171