Pokud máte restituční nároky, začněte je urychleně řešit

26.04.2021

I když stát již odškodnil řadu těch, kterým v minulosti způsobil majetkovou újmu, v roce 2021 stále existuje v České republice zhruba 40 000 oprávněných osob, které nemají vypořádány své restituční nároky. Chceme apelovat na restituenty, aby své nároky řešili bezodkladně, dokud to naše právo umožňuje.

Restitucí rozumíme velmi zjednodušeně navrácení majetku původním vlastníkům. Jedná se o majetky, které byly lidem odebrány těsně po druhé světové válce a v době trvání totality až do roku 1989. Restituce se týkají movitých i nemovitých věcí. Bavíme se o zabrané zemědělské půdě včetně zemědělských areálů, o továrnách, budovách komerčního a rezidenčního charakteru, ale i o cenných uměleckých dílech apod.

"Otázkou zůstává, jak dlouho ještě budou restituce u nás fakticky existovat. Domnívám se, že půjde o poměrně krátkou dobu v horizontu tří až pěti let. Uzavření kapitoly restitucí jednou přijít musí, stát ostatně již plně odškodnil řadu těch, kterým v minulosti způsobil majetkovou újmu," říká Vladimír Cnota z webu Restituce.cz.


Restituce.cz profesionálně řeší restituce více než 20 let

V Restituce.cz řešíme restituce oprávněných osob již od roku 2001. Za tuto dobu jsme jich vyřešili více než tisíc. Restituent nás kontaktuje se svým restitučním nárokem a my mu ho bezplatně prověříme. Jakmile zjistíme jeho skutečné nároky, navrhneme odpovídající postup na jeho vypořádání. Klienta samozřejmě právně zastupujeme a dokážeme i soudní cestou vymáhat pro své klienty to, co jim náleží, konkrétně správnou výši restitučního nároku. Běžně se nám podaří pro klienty získat desetinásobky původní hodnoty jejich nároků. Nabízíme i okamžité vykoupení restitučních nároků. Klientovi tak můžeme jeho nárok okamžitě vypořádat.

Někdy se stává, že majetek nelze z nějakého důvodu vrátit zpět i přes uznání restitučního nároku. Jsou stanovené určité tabulkové ceny, na jejichž základě český stát vyplácí restituentům náhrady za nevydané pozemky. Podle tabulkových cen se ale jedná pouze o zlomek toho, na co mají restituenti nárok. Například Česká republika nabídne restituentovi finanční náhradu za pozemky, které nemohou být vydány, ve výši 70.000 Kč. Restituce.cz ovšem dokáže, na základě jejich know-how, vymoci pro restituenta místo zmíněných 70.000 Kč i 2.000.000 Kč. Navíc restituent ušetří spoustu času na vyřizování administrativy a jednání s úřady.


Reference klientů Restituce.cz

Pan Zdeněk:
"Měl jsem restituční nárok v hodnotě 100 000 Kč. Díky panu Cnotovi, který celou situaci důkladně prověřil, se podařilo můj nárok soudně navýšit na 1 200 000 Kč. A za to mu moc děkuji."

Pan Bohuslav:
"Nemám rád jednání se státními úředníky, a ani nemám čas prověřovat hromady dokumentů. Obrátil jsem se tedy se svým restitučním nárokem na pana Cnotu. Věnoval mi čas a můj nárok bezplatně posoudil. Zjistili jsme, že z původního nároku ve výši 49 000 Kč lze po důkladné revizi získat 4 000 000 Kč. Panu Cnotovi moc děkuji a jsem vděčný za jeho pomoc."

https://www.novinky.cz/komercni-clanky/clanek/pokud-mate-restitucni-naroky-zacnete-je-urychlene-resit-40357718